ApTI semnează Petiţia către Consiliul Europei cu privire la utilizarea de către guverne a datelor biometrice ale cetăţenilor

  • Posted on: 4 March 2011
  • By: Redacția ApTI

 

ApTI a trimis semnătura sa către Privacy International pentru semnarea Petiţiei către Consiliul Europei cu privire la utilizarea de către guverne a datelor biometrice ale cetăţenilor. 
Update: Petiţia a fost transmisă Consiliului Europei la data de 31 martie 2011.

Textul original în engleză al petiţiei poate fi găsit pe site-ul Privacy International . Mai jos aveţi textul tradus de noi în limba română.

 

 

Petiţie către Consiliul Europei cu privire la utilizarea de către guverne a datelor biometrice ale cetăţenilor

În atenţia Domnului T. Jagland, Secretar General al Consiliului Europei


Subiect: Solicitarea de explicaţii, în baza articolului 52 al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, privind colectarea şi stocarea de date biometrice

Stimate Domnule Jagland,

Având în vedere Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (Convenţia), Protocoalele acestei Convenţii, Convenţia pentru Apărarea Indivizilor cu privire la Prelucrarea Automată a Datelor cu Caracter Personal şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), vă înaintăm următoarea solicitare referitoare la datele biometrice.

Guvernele europene solicită din ce în ce mai insistent păstrarea datelor biometirce ale persoanelor (în special amprente digitale şi scanări ale feţei), care sunt stocate pe cipuri RFID incluse în paşapoarte şi/sau documente de identitate. Unele state merg chiar mai departe şi stochează aceste date biometrice în baze de date.

Guvernele au acordat puţină atenţie posibilelor ameninţări la adresa libertăţilor civile. De aceea este important să existe un sumar al diferitelor legislaţii naţionale care reglementează acest subiect sensibil şi să se realizeze un studiu care să demonstreze dacă garanţiile şi condiţiile de necesitate asociate drepturilor omului (proporţionalitate, subsidiaritate şi siguranţă) stabilite prin Convenţie (1) sunt într-adevăr respectate.

În opinia noastră, Consiliul Europei este cel mai potrivit gardian al drepturilor omului, care sunt puse însă în pericol de astfel de practici. Aceste drepturi includ: protecţia împotriva tratamentelor inumane (art.3), dreptul la siguranţă (art.5), dreptul la un proces echitabil (inclusiv prezumţia de nevinovăţie) (art.6), dreptul la integritate fizică şi la respectarea vieţii private şi familale (art.8), dreptul la un recurs efectiv (art.13), dreptul la nediscriminare (art.14), dreptul de a părăsi ţara de origine (art.2, Protocolul nr.4).

Necesitatea unui astfel de studiu a fost deja prezentată în decizia CEDO dată în cazul “S. şi Marper vs. Marea Britanie”, paragraful 138:

“Au fost ridicate, de asemenea, o serie de problemele legale importante şi întrebări de principiu care necesită un volum mare de lucru. În particular, au fost necesare o analiză în detaliu asupra actualei dezbateri referitoare la păstrarea amprentelor digitale şi a datelor ADN la nivelul Marii Britanii, şi un studiu comparativ asupra legislaţiei şi practicilor din alte state, precum şi a textelor şi documentelor relevante ale Consiliului Europei.”

În aceste condiţii, având în vedere puterile care v-au vost conferite în calitate de Secretar-General, în baza art.52 din Convenţie, vă cerem să solicitaţi guvernelor statelor semnatare ale Convenţiei o explicaţie asupra modalităţii în care legile naţionale din domeniu asigură implementarea şi respectarea efectivă a prevederilor Convenţiei şi Protocoalelor sale, precum şi ale Convenţiei privind Prelucrarea Automată a Datelor cu Caracter Personal.

Având în vedere caracterul sensibil al stocării datelor biometice la nivelul anumitor state semnatare ale Convenţiei, solicităm ca aceste explicaţii să vă fie furnizate de către guverne în cel mai scurt timp posibil.

Admitem faptul că statele au sarcina şi obligaţia de a asigura securitatea propriilor cetăţeni. Totuşi, în conformitate cu decizia CEDO din cazul “Klass vs Germania”, subliniem faptul că legile naţionale privind colectarea de date biometrice (adesea în combinaţie cu alte legi) nu trebuie “să conducă la distrugerea democraţiei pe motivul apărării ei”(2).

Vă mulţumim anticipat pentru atenţia acordată acestei petiţii. Utilizarea puterilor care v-au fost conferite în baza art.52 din Convenţie poate fi esenţială pentru protejarea unora dintre cele mai vulnerabile valori democratice şi drepturi civile.

 

(1) Sub. C5, Raportul Doc 12522 al Comisiei Juridice şi pentru Drepturile Omului din cadrul Consiliului Europei, 16 Februarie 2011: http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12522.pdf

(2) spre exemplu; citirea datelor biometrice de la distanţă, cu ajutorul unui senzor biometric http://www.technologyreview.com/biomedicine/27052/?p1=A3
şi “tagging” foto şi video combinat cu utilizarea de camere de supraveghere http://vimeo.com/19148329

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.