Propunerea de directivă privind dreptul de autor: rezumatul intervenției ApTI de la dezbaterea Comisiei ITC de la Camera Deputaților

  • Posted on: 21 March 2017
  • By: Redacția ApTI

Având în vedere scopul Asociației pentru Tehnologie și Internet (ApTI) de protecție a drepturilor civile digitale prin garantarea unui mediu digital liber și deschis,

Având în vedere și pozițiile anterioare ale ApTI1, ca și recenta semnare, împreună cu alte 27 de organizații din societatea civilă din Uniunea Europeană a unei scrisori deschise2 pe acest subiect,

facem următoarele propuneri punctuale pe proiectul de directivă supusă dezbaterii:

A. Sunt două articole din cadrul propunerii care ar trebui să fie respinse integral:

A1. Articolul 11

Această propunere de crearea unui nou drept de autor se bazează pe niște experimente similare din Germania și Spania care nu și-au dovedit eficacitatea și nu au adus nicio plus valoare jurnaliștilor care ar trebui să fie protejați.

Modul în care este redactat acum articolul în propunerea Comisei ar introduce o incertitudine juridică pentru oricine postează un link sau un rezumat al unei știri.

Acest articol limitează în mod direct libertatea de exprimare pentru că ea nu este limitată doar la mediul de afaceri, ci este aplicabilă oricărei persoane fizice care publică știri pe Internet. Mai mult, fiind un drept conex, aceasta se va putea cere să se aplice și pe bucăți de text lipsite de originalitate, cum ar fi știri factuale sau starea vremii.  

În condițiile în care sectorul jurnalistic românesc, dar și cel european, este în căutarea unor modele de afaceri viabile pentru sectorul digital, propunerea Comisiei pune o piedică importantă suplimentară pentru orice viitor start-up în domeniu.

Pentru o analiză detaliată a necesității respingerii acestui articol vă recomandăm scrisoarea a 37 de profesori universitari din domeniul dreptului proprietății intelectuale din decembrie 20163care concluzionează că un astfel de articol este “inutil, de nedorit, va introduce un nivel inacceptabil de incertitudine și nu va realiza decât creșterea complexității și costurilor de funcționare în domeniul drepturilor de autor”.

A2. Articolul 13

Această propunere legislativă include și măsuri care slăbesc protecțiile împotriva răspunderii de către terți din legislația europeană (în special din directiva e-commerce implementată în România de legea 365/2002).

Obligația propusă de filtrare a upload-urilor va construi un sistem în care cetățenii se vor confrunta cu blocarea conținutului lor de către platformele online, chiar dacă este vorba de conținut cu drepturi de autor legale.

Acesta este un afront la statul de drept și libertatea de exprimare. În mod logic, programele de calculator folosite pentru filtrare vor fi construite în așa fel încât să asigure un risc minim de răspundere pentru platformele online. Aceste programe nu pot înțelege modul de funcționare al excepțiilor fundamentale de la legislația privind drepturile de autor care există pentru a sprijini, de exemplu, educația, dreptul la parodie, dreptul la liberă exprimare și la citare. Propunerea Comisiei Europene dă puteri excesive proprietarilor de drepturi de autor, în ciuda lungii liste de abuzuri ale acestei puteri, greșeli și cazuri de reclamații folosite ca metoda de cenzură politică pe scară largă din trecut.

Pentru România, implementarea unui astfel de text legislativ ar duce întărirea poziției platformelor de găzduire de conținut internaționale existente (ex. Youtube, Flickr, Facebook) și la imposibilitatea unui start-up de a lansa orice fel de serviciu în acest sens, fără o investiție inițială de câteva sute de mii de euro. Mai mult, aceste măsuri descurajează inițiative strict locale.

Textul este atât de rupt de realitate, încât implementarea lui în zilele de astăzi ar însemna că Wikipedia sau GitHub ar trebui să-și implementeze un astfel de sistem de monitorizare a conținuturilor, deși presupunem că nu aceasta era intenția originală a legiuitorului.

Pentru o analiză detaliată a necesității respingerii acestui articol vă recomandăm studiul realizat de Dr Christina Angelopoulos de la  Centre for Intellectual Property and Information Law, University of Cambridge și intitulat “On Online Platforms and the Commission’s New Proposal for a Directive on Copyright in the Digital Single Market”4.

B. Alte două articole prezintă principii care ar putea funcționa, dar modul actual de reglementare ar fi extrem de dăunător pentru zona digitală:

B1. Articolul 3

Excepția pentru “text and data mining” este limitată la “instituțiile de cercetare” pentru “scopul activitățile de cercetare”. Aceste limitări au un efect advers pentru alte categorii de actori – cum ar fi cercetători independenți, jurnaliști, companii private sau simpli entuziaști – care doresc să testeze modul cum “big data” sau sisteme de inteligența artificială funcționează.

Mai mult, această excepție va pune limite firmelor și echipelor de cercetare independente din UE într-o competiție globală în care ceilalți nu vor fi limitați de aceste dispoziții legale.

Pentru o analiză mai detaliată, a se vedea și poziția Institutului Max Planck pentru Inovare și Concurență5.

B2.  Articolul 4

În opinia noastră, excepțiile de la dreptul de autor pentru zona educațională digitală ar trebui să fie cât mai largi și să țină cont de realitățile educației de astăzi – care promovează cursurile online la nivel de masă (MOOC) și educația deschisă cu resurse educaționale deschise, inclusiv prin măsuri susținute de Comisia Europeană6.

În acest context a avea o excepție care se limitează la laboratoare de calculatoare sau conexiuni securizate, nu face decât să dezavantajeze Internetul și orice măsură de educație promovată prin metode digitale.

Nu în cele din urmă, vă recomandăm analiza raportului interimar al Comisiei JURI a Parlamentului European (varianta din 10 martie 2017)7, care pare a încerca să facă un compromis rezonabil pe multe dintre subiectele de mai sus, dar și altele care nu au putut fi acoperite de noi în această scurtă intervenție.


1. Opinie despre reforma dreptului de autor, prezentată la 14 octombrie 2016; rezumatul dezbaterii organizate în 10 noiembrie 2016.

2. Vezi detalii in română și în engleză.

3. Disponibil la IP Osgoode.

4. Disponibil la Juliareda.eu.

5. Disponibil la Max Planck Institute for Innovation and Competition.

6. Vezi la EC.Europa.eu.

7. Vezi la Europarl.Europa.eu.


Foto: “Copyright Sign” by eddiedangerous is licensed under CC BY 2.0.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.