Comisii ale Parlamentului European: voturi în mare parte pozitive cu privire la neutralitatea Internetului

  • Posted on: 31 January 2014
  • By: Redacția ApTI
Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 12.2
 
În ultimele două săptămâni, trei comisii ale Parlamentului European au adoptat avize privind propunerile Comisiei Europene referitoare la neutralitatea Internetului – care sunt parte a unei propuneri de regulament extinse ce acoperă o gamă largă de subiecte, inclusiv roaming-ul și gestionarea spectrului. Aceste avize vor fi înainte comisiei responsabile pentru întocmirea raportului– Comisia pentru industrii (ITRE), urmând ca aceasta să ia o decizie la sfârșitul lunii februarie.
 
În mod ironic, în timp ce Comisia are ca obiectiv soluționarea problemei tarifelor de roaming, propunerile sale privind neutralitatea Internetului ar permite furnizorilor de acces la Internet să genereze o problemă similară, dar la o scară mai extinsă, în sectorul Internetului. La această chestiune se rezumă, de fapt, dezbaterea privind neutralitatea Internetului.
Cele trei comisii care au votat săptămâna trecută sunt: Comisia pentru cultură și educație, Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor și Comisia juridică.
 
Comisia pentru cultură și educație (sub coordonarea europarlamentarului Petra Kammerevert, Grupul socialiștilor și democraților, Germania) a luat apărarea neutralității Internetului, această poziție fiind susținută în mod ne-echivoc de către toate grupurile politice. Comisia a eliminat propunerea executivului european de încălcare a Convenției Europene privind Drepturile Omului și a Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale prin acordarea dreptului furnizorilor de acces la Internet de a interfera cu traficul Internet prin acțiuni ad-hoc și nejustificate de filtrare și blocare menite să „prevină” (termen nedefinit) și „împiedice” (nedefinit) infracțiunile „grave” (nedefinit). Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis deja, în cazurile Scarlet/Sabam și Scarlet/Netlog că legile care introduc măsuri de monitorizare generală reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Comisia Europeană crede că dacă permite exact același tip de activități aplicate în mod voluntar de către companiile Internet, acest lucru nu reprezintă o încălcare a acelorași drepturi fundamentale. Comisia consideră că restricționarea ilegală a drepturilor fundamentale este compatibilă cu articolul 52 al Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale, care prevede că astfel de măsuri „trebuie să fie reglementate prin lege”.
 
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (condusă de Malcolm Harbour, Grupul conservatorilor și reformiștilor europeni, Marea Britanie) a elaborat și adoptat un text în mare parte solid. A urmat însă o cale cumva mai ocolită decât Comisia pentru cultură. Setul inițial de propuneri al dlui Harbour a fost foarte solid, dar discuțiile au luat apoi o turnură negativă întainte de a fi, în cele din urmă, readuse pe drumul cel bun. În ceea ce privește drepturile ilegale propuse de Comisia Europeană pentru companiile Internet, Comisia parlamentară a eliminat prevederile problematice din articolul relevant cuprins în propunerea de regulament, dar, în mod ciudat, a păstrat textul corespunzător din „considerentul” explicativ inclus în partea introductivă a regulamentului. Textul final este, prin urmare, oarecum contradictoriu, dar bun, în general.
 
După ce a solicitat dreptul de a formula un aviz asupra propunerii de regulament, Comisia juridică pare că și-a pierdut interesul față de acest dosar. Activitatea sa a fost coordonată de Marielle Gallo (Partidul Popular European, Franța). Deși dna Gallo a încercat întotdeauna să apere interesele industriilor creative (creatorii și inovatorii au nevoie de un Internet deschis, în care companiile Internet nu acționează ca paznici care le acordă sau retrag permisiunea de a comunica cu utilizatorii lor), de data aceasta a fost mai puțin activă în a susține neutralitatea Internetului, spre deosebire de colegii săi din Comisia pentru cultură. Au existat câteva amendamente propuse de alte grupuri politice, dar care au fost, în mare parte, respinse la vot. Ca rezultat, avizul Comisiei juridice, deși nu este extrem de deranjant, este incomplet.
 
Singura comisie care mai are de dat avizul este Comisia pentru libertăți civile, a cărei agendă, însă, este de așa natură încât Comisia pentru industrii nu va putea să ia în considerare avizul emis.
 
Acum toată atenția este îndreptată asupra Comisiei responsabile pentru elaborarea raportului – Comisia pentru industrii. Grupurile politice au depus nenumărate amendamente pozitive. Însă parlamentarul responsabil, Pilar del Castillo (Partidul Popular European, Spania) a propus amendamente (și propuneri de compromis) care, în unele cazuri, nu au sens și sunt contrare multora dintre amendamentele formulate chiar de către colegii săi de grup din Comisia pentru industrii sau susținute puternic de către grupul său politic în alte comisii. Rămâne de văzut dacă dna del Castillo va fi în măsură să-și distanțeze grupul de poziția favorabilă rețelor deschise, competiției și inovării.  
 
Pe de altă parte, del Castillo a propus un amendament de compromis inteligent și delicat cu privire la tipurile de interferențe pe care furnizorii de acces la Internet au voie să le întreprindă din motive ce țin de sfera politicilor publice. Această propunere, deși nu este tocmai binevenită, este cel puțin compatibilă cu legislația primară europeană. Amenințarea că Parlamentul European ar putea susține textul ilegal, neproductiv și incoerent al Comisiei pe acest subiect pare să fie minim.
 
Informații suplimentare:
 
(Articol de Joe McNamee – EDRi)
 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.