Respectarea drepturilor civile digitale

  • Posted on: 30 March 2011
  • By: Redacția ApTI
  • observarea noilor tendinţe legislative şi acţionarea pentru respectarea drepturilor civile digitale (libertate de exprimare, dreptul la viaţă privată, neutralitate tehnologică, etc.) în noile reglementări propuse;
  • descurajarea acţiunilor de discriminare a Internetului faţă de alte medii de informare în masă;
  • stabilirea unor principii de ne-descurajare a oricăror iniţiative de promovare a Internetului şi a utilizării sale în scop comercial.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.